IBSAT  kurumu öğrencilerine yurt dışı eğitim kapısını açmaktadır.

Öğretmenlerimizin tamamı IBO sertifikalı öğretmenlerdir. IBO öğretmenleri IELTS sınavların merkezinden gelir. 
IELTS sınavına yönelik eşşiz tecrübelere sahiptirler.

Her yıl Türkiye nin en saygın okullarından yüzlerce öğrencimizi yurt dışı eğitimlerine göndermekteyiz.

IGCSE Lectures mizde tüm IGCSE Lectures ni vermektedir.

IGCSE de verdigimiz lecturesler